20 млн. лв. от бюджетите на училищата, финансирани от МОН, все още не са изразходвани.

Това стана ясно след днешната среща между представители на министерството на образованието и науката и началниците на Регионалните инспекторати (РИО).

Въпреки голямата неизразходвана сума към 1 декември средната работна заплата на педагогическия персонал в училищата към МОН е 670 лв.
В общинските училища тази сума възлиза на 650 лв., а като цяло средната стойност за страната е 654 лв. средна брутна работна заплата.

От другата седмица ще започнат проверки на всичките, повече от 1300 училища, които участват в програмата за раздаване на безплатни закуски на учениците. До 5 декември министерството на образованието и науката трябва да е събрало и обобщило данните от направената проверка.
Към момента субсидията за закуските е в размер на 59 ст. след отпускането на допълнителните 3 млн. лв. от излишъка на бюджет 2008. Към момента в МОН са пристигнали отделни сигнали от различни краища на страната, информиращи, че програмата за безплатни закуски не работи ефективно.

Очаква се за 2009 г. бюджетът на програмата да достигне 28 млн. лв., което означава, че индивидуалната субсидия ще бъде леко завишена.

След днешната среща на началниците на Регионалните инспекторати стана ясно, че в структурите на инспекторатите ще бъдат създадени нови работни места, а в общата администрация ще се открие постът експерт-координатор управление на проекти по програмите на ЕС, както и ще бъде въведена нова длъжност „експерти по организиране на средното образование", като към всеки инспекторат ще има поне по един експерт по всеки учебен предмет.

Целта е в новите структури на Регионалните инспекторати да работят едни от най-квалифицираните учители в региона, които да разработват и тестове за средношколците, както и да организират специални срещи с другите педагози за обмяна на добри практики.