Учителите ще могат да оценяват проектите на учебници електронно, съобщава БНР.

Това предвиждат промени в Наредбата за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, обнародвани в Държавен вестник.

От Министерството на образованието и науката посочват, че запознаването на преподавателите с проектите на учебници ще става на интернет адреси, посочени от техните издатели.

Те поясняват, че досега практиката е била издателствата да разпространяват в книжен вариант проектите до всяко отделно училище.

Историци предлагат учители, а не университетски преподаватели да пишат учебниците

Историци предлагат учители, а не университетски преподаватели да пишат учебниците

Обмислят и варианта това да става без хонорар