Провериха 68 общини как става записването, отписването и преместването на деца в общинските детски градини, съобщиха от прокуратурата. Проверката е от Апелативна прокуратура-Пловдив. Условията и реда за тези процедури по Закона за предучилищно и училищно образование не са приети в общо 12 общини до март т.г., показват резултатите от проверката.

По разпореждане на Апелативна прокуратура-Пловдив се извърши проверка в общините на Пловдивска, Старозагорска, Пазарджишка, Хасковска, Кърджалийска и Смолянска област.

В апелативен съдебен район Пловдив функционират 68 общини в шест области - Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Смолян и Кърджали.

До месец март 2017 г. проверката е установила, че за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини не са приети в общо 12 общини.
Това са Съединение, Първомай и Садово /регион Пловдив/, Николаево и Опан /регион Стара Загора/, Ивайловград, Стамболово и Маджарово /регион Хасково/, Момчилград и Черноочене /регион Кърджали/, Баните и Борино /регион Смолян/.

Във всички общини на област Пазарджик са приети наредби по Закона за предучилищното и училищното образование. За отстраняване на бездействието са изготвени десет предложения по Закона за съдебната власт до кметовете и председателите на Общинските съвети в посочените общини.

В резултат на намесата на прокуратурата са утвърдени наредби в четири общини - Момчилград, Черноочене, Борино и Съединение. Те са приети с решения на Общинските съвети. Проекти за наредби по същия текст има в пет общини - Николаево, Опан, Ивайловград, Стамболово и Маджарово, като те ще бъдат внесени за разглеждане в Общинските съвети.

Предстои извършване на контролна проверка за предприетите действия от общините, след констатациите на прокуратурата, по приемането на наредби по Закона за предучилищно и училищно образование. Крайният срок за приключването й е месец юни 2017 г.