С 1200 се е увеличил броят на младите учители тази учебна година. Това обяви председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, цитирана от Дарик, по време на конференция, посветена на предизвикателствата и перспективите пред младите учители за адаптиране в училищната среда.

Общият брой на преподавателите под 35-годишна възраст през учебната 2014/2015 година е над 5800. По думите на Такева, процентът им обаче все още остава нисък. Над 91 000 души е броят на всички учители в страната.

„Имаме увеличение на младите учители с 1200 души тази учебна година, което е изключително добро", доволна е Янка Такева. Според нея това се дължи преди всичко на повишението на началната минимална работна заплата. От 500 лева тя стана 530 лева. Освен това учителите, които се пенсионират, получават 8 брутни работни заплати обезщетение. Тази година много учители са излезли в пенсия и са освободили местата за младите си колеги.

Янка Такева обяви, че от синдиката ще поискат 5 % от БВП за образование от следващия бюджет за 2015 година, вместо сегашните 3,8. Според просветния министър Тодор Танев това е реално, но в зависимост от това какво е реално за отбраната и енергетиката, защото там също има големи проблеми. „Ако спре нещо в енергетиката, няма да е хубаво и за училищата", коментира той.

Такева посочи, че една от политиките, които Синдикатът на българските учители ще постави, е да се повишат изискванията за прием в педагогическите специалности. Тя допълни, че балът на кандидатстващите за учители трябва да бъде по-висок и да има определен праг, но възможността да се кандидатства с оценката от матура няма да отпадне.