От това дали ще има по-оедрени или раздробени министерства не следва по-доброто или по-лошото управление.
Това заяви просветният министър Даниел Вълчев, цитиран от БНР.

Изказването му беше направено по повод идеята на ректори МОН да се раздели на две като едното да отговаря за средното образование, а другото - за висшето образование и науката.

"Преди да се дават екзотични идеи, всеки трябва да погледне какво е било нужно да направи", каза Вълчев.

По думите му с изменения закон за висше образование не всички университети изпълняват задължението си два пъти годишно да изследват сред студентите мнението им за начина на преподаване, всички изпити да бъдат писмени без предметите, чието естество не допуска това и програмата и въпросниците по предмети да се качват от преподавателите в интернет.

Министерството ще направи проверка дали се спазват тези изисквания, посочи Вълчев.

Броят на реституционните претенции към имоти, които се използват за образователни цели значително нарастват през последните месеци, съобщи образователният министър. В момента повече от 10 университета имат такъв проблем, както и много училища и детски градини.

Очевидно, че тази система трябва да бъде променена, отбеляза Велчев.