Правителството върна общежитията и столовете на Русенския университет „Ангел Кънчев”, Техническия университет в Габрово, Аграрния университет в Пловдив, Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” и Тракийския университет в Стара Загора.

Общежитията и столовете са разположени на територията на университетските кампуси.

Проблемът стои от 7 години и не се решаваше. Студентското управление ще бъде по-добре осъществено, когато самите общежития са към университетите. Ще се повиши качеството на общежитията и столовете”, коментира министърът на образованието Анелия Клисарова.

С това решение правителството осъществявало социалната политика на държавата спрямо студентите, докторантите и специализантите. Осигурявала се и възможност за подобряване на координацията и реализацията на дейностите, свързани с обслужването и битовото им устройване.