Все по-малко българи искат да следат в чужбина. Това сочат данните на Националния център за информация и документация на Министерството на образованието и науката, който заверява все по-малко български дипломи за следване зад граница.

1536 души от завършилите училище през изминалата учебна година са получили печат Apostille, удостоверяващ истинността на дипломата им за средно образование. Легализирани са общо 2652 документа заедно с такива на завършили от предходни випуски.

За сравнение, през 2020 г. са заверени преведените дипломи на 2210 абитуриенти. С тези на дипломирали се по-рано са общо 3678.

Все повече гимназисти учат в чужбина

Все повече гимназисти учат в чужбина

60% ръст на заминаващите ученици в чужбина за последната година

През 2019 г. са легализирани 2823 документа на дипломирали се в същата година, а заедно с предишните са общо 4683.

Според МОН тенденцията за плавно намаляване на желаещите да следват в чужбина се дължи, както на по-малките випуски, които завършват средно образование, така и на излизането на Великобритания от ЕС и пандемията от COVID-19 в последните години.

През тази година най-много желаещи има да учат в Германия, Гърция и Италия, докато през миналата година първите три най-предпочитани държави са Германия, Гърция и Великобритания.