Всеки втори учител мъж и всяка трета учителка работят като пазачи, шофьори, хотелиери, сервитьори, селскостопански работници, на временна работа в чужбина и др.

Някои от учителите са признали, че работят и на две допълнителни работи, въпреки високата средна възраст на работещите в системата. Само 8 % от учителите успяват да почиват без да работят, показват данните на синдикат "Образование".

Макар, че бумът на несвойствените работи за педагогическите специалисти е през лятото, то огромна част от тях работят и през учебната година.

От работещите през годината отново водят мъжете, като над 50% от силния пол в народната просвета се натоварват допълнително с два-три работи поради рекордно ниските заплати. Това е и причина работещите в училищата мъжете са под 8%.

30% от жените в системата също работят през учебната година, въпреки високата си средна възраст от 59 години.
Малка част от учителите за съжаление успяват да се занимават и с педагогически дейности: възпитание на деца и частни уроци по някои учебни предмети.
От синдиката негодуват и че в България е традиция лекари да имат частен прием, а някак е порочно учители да се занимават индивидуално с ученици.

Наблюденията на синдикат "ОБразование" водят до извода, че българският учител освен прогресивно остаряващ, е и много уморен, пределно изтощен.

Пределно ясно е, че работейки упорито през времето за почивка, през отпуска и през годината, без да успеят да си дадат време за квалификации и релакс, учителите трудно ще отговорят на огромните очаквания на българското общество за образователни реформи или на българските политици за нови стратегии или закони.

Според синдиката Министерство на образованието и науката няма ясна представа защо липсват младите учители в училищата и преподавателите в университетите.

И затова Синдикат „Образование" им отговаря категорично, че докато учителите получават 250 евро работна заплата, три пъти по ниска от учителите в Гърция, то няма да виждаме учители по-млади от 45 години.

А сега след връщането на инициативата за пенсиониране към директорите в Кодекса на труда, ще следва пенсиониране на около 5000 учители, което ще задълбочи недостига на преподаватели по някои предмети, но докато учителят не започне с начална заплата, не по ниска от средната за страната, няма да видим младите в училище.

Затова и от синдикат „Образование" предлагат 20% увеличение на заплатите на учители, директори и началници на инспекторати от първи септември 2015г.