Всички ученици ще имат учебни материални за учебната 2017-2018 година. Това гарантира служебният министър на образованието професор Николай Денков преди да вземе участие във форум за дуалното образование.

На 15 септември учителите и учениците ще имат материалите, с които да работят, увери той и допълни, че Министерството на образованието и науката (МОН) е имало конструктивен диалог с издателите.

От догодина започва дуално обучение - 3 дни работа и 2 дни учене

От догодина започва дуално обучение - 3 дни работа и 2 дни учене

Инициативата ще се финансира с европари

В 20 професионални гимназии има дуално образование, стана ясно още от коментара му. Там, където има връзка между бизнеса и училището, обучението вървяло добре. Ако няма интерес от фирмите, няма как да се случи, подчерта министър Денков.

Пред самия форум той изтъкна, че страната ни се опитва да заимства добрия опит. В това отношение Швейцария и Германия са водещи във въвеждането на дуалното обучение. Затова и, както обясни Денков, искаме да заимстваме как се прилага дуално образование, как да се обучат учителите.

Нужни са много усилия от всички страни, смята просветният министър. А за да остават децата да се реализират в България, ни трябва по-добро образование и по-добро здравеопазване.

Малко по-късно от Министерството на образованието и науката обявиха, че предлагат три нови професии за включване в българо-швейцарския проект за дуално образование ДОМИНО от учебната година 2018/2019 година.

Специалностите са топлотехник (специалност "Отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна техника"), машинен техник (специалност "Машини и съоръжения за заваряване") и ресторантьор (специалност "Кетъринг"). Професиите бяха одобрени днес от четвъртото заседание на Форума за дуално образование в София.

В момента близо 500 ученика от 16 училища в цялата страна се обучават в рамките на българо-швейцарския проект ДОМИНО по общо пет професии (машинен техник-машини и системи с цифрово-програмно управление, техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост, електротехник, техник по газови системи и готвач).

От есента предстои да навлизат и още три, които бяха решени на форума през юни миналата година: техник по транспортна техника, техник на електронна техника и техник-технолог в дървообработването. Така общият броят брой професии в дуалното образование в България ще бъде 11.

Изборът на нови професии в ДОМИНО се решава по набор от критерии. Най-важните от тях са стабилно партньорство между професионални училища и фирми; готовността им да се включат в ДОМИНО, голямо търсене на тази професия, добавената й стойност за сектора и др.

По време на днешния форума бяха обсъждани и две резервни професии: електромонтьор (специалност "Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт") и професии в растениевъдството.

На откриването говориха посланиците на Швейцария Денис Кнобел и на Германия Детлеф Лингеман, както и Томас Щьолцл, шерже д`афер на Австрийското посолство. Трите страни са с най-ниските в света нива на младежка безработица.

По време на днешния форумът бе обсъден и механизъм и програма за обучение на наставници. Предвижда се те да преминават основен курс в рамките на 32 учебни часа с възможност за опресняване веднъж годишно.

Обучението ще е по единна национална рамкова програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Предвижда се финансирането да е от държавния бюджет (при държавна поръчка), европейските фондове, други международни програми и проекти, компаниите и самите работниците.

Форумът обсъди и предложения за стимули за бизнеса, за да се включи в дуалното образование.