От началото на 2017 г. стартираме български вариант на дуално обучение (обучение чрез работа), което е заимствано от европейски образец. Това обяви вицепремиерът и просветен министър в оставка Меглена Кунева, която участва в инициатива за насърчаване на младежката заетост в частния сектор в Европа "Алианс за младежта".

Средствата ще бъдат осигурени по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" с финансиране между 100 000 и 200 000 лева. Три дни в седмицата учениците ще работят срещу заплащане, а в два дни ще учат. Това е предвидено в проекта, съобщават от образователното министерство.

Меглена Кунева обясни, че през следващата година ще се даде тласък на професионалното обучение. За последен път ще има прием след 7 и 8 клас. По думите на Кунева бизнесът трябва да осъзнае, че няма как да получи напълно готови кадри от училищата, а трябва да участва дейно в процесите на придобиване на професионални умения у подрастващите и да съумее да ги задържи в България.

Инициативата "Алианс за младежта" създава повече възможности на младите хора за професионален опит и стаж. 30 международни и локални компании у нас я подкрепят. Водеща сред тях е "Нестле България". Компанията е сред големите инвеститори у нас.

Кунева обясни, че основният препъникамък пред развитието на професионалното образование са демографският срив, остарялата материална база, трудностите при осигуряване на индивидуални работни места за производствена практика на учениците и слабият интерес в подрастващите към водещи сектори в българската икономика.

Две важни положителни стъпки са направени с промяната в Закона за професионалното образование. Става въпрос за олекотяване на държавните зрелостни изпити и увеличаване на часовете по практика за сметка на теорията.

Просветната министърка смята, че с оглед на съвременните реалности, професионалните училища трябва да са максимално гъвкави. Нужно е те да са адаптивни към средата, в която се конкурират с профилираните гимназии, главно езиковите, тъй като те са най-предпочитани от деца и родители. По мнението на Меглена Кунева професионалните училища трябва да търсят дългосрочни партньорства с фирмите, да кандидатстват по проекти за обновяване на материалната база, да предлагат по-привлекателни специалности и съвместими учебни планове, да се съобразяват с пазара и да рекламират по-агресивно своя продукт.

Кунева смята, че номенклатурата на специалностите се променя трудно. Тя отбеляза, че не достигат средства за нови уреди и машини. В малките населени места пък няма фирми, които да се съгласят да приемат и да осигурят работна среда за обучаващи се ученици.

В същото време учебни центрове предлагат курсове, в които отделни специалности се придобиват вместо за 3 или 4 години, за няколко месеца. Меглена Кунева коментира, че е налице парадокс - има безработица, бизнесът се задъхва заради дефицит на кадри, а в същото време професионалните училища се опразват, за сметка на езиковите.

Санкциониращи административни мерки не могат да регулират системата. Това може да стане с добро менажиране, с повече учебни практики, с покачване престижа на търсените професии и тясна връзка с бизнеса и неговите реални потребности.