За 43% от децата в България българският език не е майчин. Това обяви председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, откривайки национална конференция на тема „Прилагане на стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“.

„Ние трябва да променим, в условията на новия Закон за училищното образование, всички политики, свързани с учебни планове, учебни програми и възможността за тази автономност, за да може училището да прилага онези средства и подходи, важни за задържането на тези деца в образователната система“, коментира Такева.

Форумът бе открит с едноминутно мълчание в памет на жертвите от атентата в Брюксел.

За да не започват мероприятията с минута мълчание, са необходими интеграция, образование, заетост, смята Такева. Необходимо било ангажираните с образователната система да си свършат добре работата, за да може всеки, излизайки от училище, да може да бъде достоен човек за себе си и обществото.

Намаляването на бедността е една от най-важните и неотложни задачи на страната“, изтъкна съорганизаторът на конференцията в лицето на Регине Шуберт, директор на Бюро България, Фондация „Фридрих Еберт“. Тя подчерта, че България е сред страните с най-голяма социална стратификация. По думите й, ромското население е най-засегнато от бедността. Затова според Шуберт е важно повишаването на образователното ниво на населението и особено важно – на ромското малцинство.

Министерство на образованието и науката (МОН) е в ситуация на много интензивна промяна на всички програми, стратегии, на задълбочена реформа, обяви зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов.

Образователното ведомство разработва стандарт за интегриране, който в началото на август ще придобие окончателен завършен вид. Стаматов обаче изтъкна, че стандартът винаги трябва да бъде отворен, за да се допълват съвременните и променящи се моменти.

Той също засегна темата с атентата в Брюксел. „Тероризмът е нещо, за което трябва да се говори постоянно“, убеден е зам.-министърът на просветата.

Имаме над 60 цигански училища и те са в махалите, подчерта Йосиф Нунев, държавен експерт в дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“ в МОН. Според него за хората от малцинствата всичко се върти в махалата.

„Идеята на интеркултурното образование е не само децата от малцинствата да станат добри и отлични ученици, а да премахнем разделителното пространство“, коментира той.

Така, след едно поколение, никой няма да се върне в гетото, убеден е Нунев.