Към момента няма жалби и сигнали от родители срещу общините във връзка със задълженията им към предучилищната подготовка на 5-годишните.

Това заяви по време на парламентарния контрол образователният министър проф. Анелия Клисарова в отговор на въпрос на депутата от Коалиция за България Ваня Добрева относно осигуряване на необходимите условия за осъществяване на задължителна предучилищна подготовка.

През учебната 2013/2014 година общините ще поемат огромната тежест по осигуряване на задължителното предучилищно образование за 5-годишните, заяви Добрева.

Министърът обясни, че общините полагат необходимите усилия за обхващане на децата в задължителната предучилищна подготовка. По думите й, в  годините непрекъснато расте обхватът на 5-годишните деца, а именно: 2010/2011 - 24 514 деца, 2011/2012 - 48 500 деца, 2012/2013 - 58 936 деца.

Като гарант за задължителната предучилищна подготовка са приети държавни образователни изисквания, подчерта още проф. Клисарова. Тя уточни, че в бюджета са заложени средства за обезпечаване на задължителното предучилищно образование, за съжаление - недостатъчни, каза още тя.