Закриват две училища в община Каварна за учебната 2020/2021 година, съобщава БНР.

Става въпрос за началните училища " Братя Миладинови" в Каварна и "Христо Ботев" в село Септемврийци.

Решението е на общинските съветници в Каварна.

Аргументите на кмета Елена Балтаджиева са свързани с демографския фактор, намалената раждаемост и миграционните процеси, но основно - с намалелия брой ученици в учебните заведения.

Броят на всички ученици за тази учебна година в НУ " Бр.Миладинови" е 80 от І - ІV клас, като те са разпределени в 5 паралелки. В НУ " Христо Ботев" техният брой е 19. Те са разпределени в три слети паралелки.

Учениците от закритото училище ще бъдат пренасочени към ОУ "Св. св.Кирил и Методий" в село Белгун. И за двете училища ще има осигурен училищен автобус.

Според кмета намаляването на маломерните и слети паралелки ще доведе до оптимизиране на училищната мрежа в общината, ще повиши ефективността на публичните разходи за образование и ще подобри материално-техническата база на приемните училища. Тя увери учителите от двете училища, че администрацията ще направи всичко възможно те да имат работа като педагози за следващата учебна година. Някои от тях ще заемат местата на учители, на които им предстои пенсиониране.

Броят на първокласниците в НУ "Братя Миладинови" за следващата учебна година като прогнози е паралелка от 13 деца. Общо за всички училища в общината прогнозният брой за първокласниците е 60.

През тази учебна година в петте училища в общината се обучават общо 1077 ученици  в 61 паралелки от І до ХІІ клас.