От днес до 19-и юни се подават документите за участие в приема на учениците за гимназиите след седми клас.

Документите се подават в т.нар. училища - гнезда.

За да се включат в класирането на учениците и техните родители са необходими оригинал и копие от удостоверението за завършен седми клас, служебна бележка с оценките от положените изпити по български език и математика.

За професионалните паралелки и тези по изкуства и спорт се изисква и медицинско свидетелство.

На място в училището се попълва заявление за участие в първия етап на класирането.

Кандидат-гимназистите трябва да присъстват при подаване на документите, тъй като се изисква и техен подпис.

Припомняме, на 3 юни излязоха резултатите от националното външно оценяване за 7-ми клас. Резултатите показаха сериозен спад в знанията на бъдещите гимназисти.

Подреждането на училищата (по профили, професии и специалности) се извършва от най-желаните възможности към по-малко желаните. Желанията се изписват с точното наименование на училището, профила или специалността от професията, без да се допускат зачертавания и корекции.

След обявяване на резултатите от първия етап на класирането - до 25 юни, приетите ученици следва да се запишат в училището, в което са класирани в периода от 26 до 30 юни. Тези, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране,  в периода от 26.06. 2015 г.- 30.06.2015 г.

За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класиране и тези, които не са се записали, съществува възможност за участие в трети етап от класиране - 10.07.2015 г. до 14.07.2015 г. вкл.

За целта следва да се подаде ново заявление в училището-център, в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата.

След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по училища в срок до 28.07.2015 г

Необходимата информация се получава от директорите на съответните училища. Те в рамките до 28.07.2015 г. определят конкретния срок за класиране за своето училище.