Над 183 млн. лв. са събрани във фонд "Сигурност на електроенергийната система" през 2015 г. Това стана ясно след като на днешното правителствено заседание бе одобрен отчета на фонд "Сигурност на електроенергийната система" за 2015 г., съобщиха от Министерския съвет.

През 2015 г. събраните средства във фонда възлизат на 183,209 млн. лв. Съгласно законовите разпоредби, във фонда се събират по 5% от месечните приходи от продажби на електроенергия на производителите и вносителите в страната, както и проходи от търгове за продажба на квоти емисии парникови газове.
По първото от тези две пера през миналата година са събрани 43,971 млн. лв., а по второто - 139,237 млн. лв. Според регламента на Закона за енергетиката, в края на миналата година средствата са преведени на обществения доставчик.

Фондът "Сигурност на електроенергийната система" е създаден през юли 2015 г. с цел покриване на разходите на обществения доставчик, произтичащи от задълженията му за изкупуване на електроенергия по преференциални цени. Редът и начинът за управление на средствата по фонда са регламентирани в Закона за енергетиката.

През 2015 г. не са извършвани разходи за издръжка на фонда, е записано още в отчета. Той е приет от Управителния съвет на фонда през месец март 2016 г. и е заверен без резерви от Сметната палата през юли 2016 г.