С 11.5% намалява производството на твърди горива у нас през април спрямо март тази година. Това показват данните на Националния статистически институт.

Така производството им спада до 1 793 000 тона.

Спад се отчита и при производството на пропан-бутанови смеси - с 37.5% до 5 000 тона; безоловен бензин - със 17.2% до 106 000 тона; дизелово гориво - с 10.4% до 224 000 тона;

Производството на природен газ през април спрямо март 2020 г. намалява с 20%, достигайки 4 млн. м3.

Производството на електроенергия пък намалява с 21.5% до 3 066 ГВтч.

През април 2020 г. спрямо същия месец на 2019 г. производството на природен газ нараства със 100%.

През същия период с 2.7% намалява производството на твърди горива.

Спад се отчита и в производството на пропан-бутанови смеси - с 54.5%; безоловен бензин - с 35.8%; дизелово гориво - с 16.4%;

Производството на електроенергия намалява с 15.5%.

През април спрямо март 2020 г. намаляват доставките на: твърди горива - с 11.4% до 1 852 000 т; пропан-бутанови смеси - с 40% до 18 000 т; безоловен бензин - със 17.9% до 23 000 т; дизелово гориво - с 30.7% до 115 000 т; природен газ - с 23.2% до 232 млн. м3; електроенергия - с 16.1% до 2 578 ГВтч.

През април тази година спрямо същия месец на 2019 г. намаляват доставките на: твърди горива - с 2.4%; пропан-бутанови смеси - с 53.8%; безоловен бензин - с 53.1%; дизелово гориво - с 43.1%; природен газ - със 7.2%; електроенергия - с 6.2%.