България няма енергийна стратегия. Това смята Юлиан Попов, председател на Института за енергийна ефективност на ЕС който взе участие в дискусия, организирана от "Риск Монитор" за обсъждане на енергийната политика.

Според Юлиан Попов мегапроектите ни са "вампири". В последните години енергетиката силно се дигитализира, затова и трябва да говорим за енергийна ефективност. По мнението му енергетиката ни трябва да е технологична, не техническа.

"Трябва да повишим енергийната ефективност на България", категоричен е Юлиан Попов.

Стратегиите са излишни, убеден е от своя страна икономистът Красен Станчев. По думите му трябва да се види предишния ни опит. Имаме загубени активи, а не трябва да се разрушават стойности в енергетиката, предупреди Станчев. По мнението му енергийната стратегия не трябва да се обвързва с икономическото развитие, тъй като то не може да се прогнозира.

Илиян Василев е недоволен, че няма дебат за енергетиката. Винаги е добре да има анализи на енергетиката, според него. В големите проекти липсва професионализъм, критикува Василев. По мнението му трябва да либерализираме пазарите и да диверсифицираме доставките

Да планираме и да сме гъвкави, препоръчва пък от своя страна икономистът Георги Ганев.

Нужно ни е децентрализирано и предприемаческо вземане на решения, според него. Според експертите страната ни трябва да развие нова стратегия за енергийна сигурност, която да не е основана единствено на идеята за потенциална криза на доставките. Тя трябва да отчита изискванията на ЕК за енергийно планиране на страните-членки и да е съобразена със създаването на европейския енергиен съюз. Българската енергийна политика трябва да се преосмисли в контекста на децентрализация на производството на електрическа енергия.

Освен това постепенно трябва да се откъснем от газовата си зависимост от един основен източник и маршрут на доставките. Регионализация на енергийния пазар и последващо изграждане на общоевропейски енергийни пазари, препоръчват анализаторите. Те настояват за електрификация на транспорта и за децентрализирано отопление на сградите.
Според експертите основният фокус на стратегическото развитие на енергийния сектор в България трябва да се премести от планове за изграждане на мощности към развитие на регионални ликвидни електроенергиен и газов пазар, които да гарантират прозрачност, доставки на конкурентни цени и независимост от единично енергийни източници.