Газовият интерконектор с Гърция получи разрешение за строеж в южната ни съседка, съобщиха от инвестиционното дружество "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД, което ще реализира проекта съвместно с IGI Poseidon.

На 7 февруари, четвъртък, гръцкият министър на енергетиката и околната среда Йоргос Статакис предостави на Междусистемната газова връзка Гърция-България инсталационно разрешение за започване на строителство на територията на Република Гърция.
Предстои решението да бъде публикувано в гръцкия Държавен вестник в следващите няколко дни.

МС подписа за интерконектора Гърция-България

МС подписа за интерконектора Гърция-България

Проектът се финансира от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Ключовото разрешение представлява важен напредък, пишат от компанията.
Съответстващото разрешение за строеж на територията на България е от септември 2017 година.

Решението, както и придобиването на основните имоти в района на град Комотини, представляват предпоставка за успешното начало на строителството на интерконектора.

Последната стъпка, свързана с получаване на разрешителни преди започване на строителните работи, е придобиване на лиценз за независим оператор на газопреносна мрежа, който се очаква да бъде издаден от гръцкия енергиен регулатор РАЕ във втората половина на настоящата 2019 година.

Борисов и Ципрас подкрепят интерконектора Гърция-България

Борисов и Ципрас подкрепят интерконектора Гърция-България

Той е сред седемте приоритетни за ЕК проекта