България ще започне техническо подготвяне на искане за прилагане на намалена ставка на ДДС за доставките на електроенергия и природен газ.

Правителството е одобрило доклад на министъра на финансите за техническо подготвяне на искане за провеждане на консултация на страната ни с Комитета по ДДС към Европейската комисия за прилагане на намалена ставка на ДДС за доставките на електроенергия и природен газ.

Съгласно член 102 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, държавите членки могат, след консултация с Комитета по ДДС, да прилагат намалена ставка на данък върху добавената стойност за доставката на природен газ, електроенергия или централно отопление.

Спад на ДДС на тока или замразяване на цената му за бита желае омбудсманът

Спад на ДДС на тока или замразяване на цената му за бита желае омбудсманът

Близо 51% от българите се затрудняват със сметките си за отопление

Припомняме, че преди няколко седмици енергийният служебен министър Андрей Живков заяви, че решението за намаляване на ДДС е в ръцете и според решението на парламента. Парламентът е законодателният орган, който да реши след Нова година дали да се намали ДДС-то вълху цените на тока за битовите потребители, посочи той.