Приключи ограничената процедура за възлагане на обществена поръчка за производство и доставка на тръби за изграждане на междусистемната връзка Гърция-България, съобщават от проектната компания "Ай Си Джи Би" АД.

От компанията посочват, че процедурата за възлагане на обществената поръчка е била обявена в края на 2017 г. и се е провела като ограничена процедура в две фази - предварителен подбор и подаване на оферти.

В първата фаза на процедурата заявления за участие са постъпили от 11 кандидати, като до втора фаза са били допуснати трима - Erciyas Celik Boru Sanayi A.S., Топливо -2 ЕООД и Corinth Pipeworks Industry S.A. И тримата поканени кандидати са подали оферти във втората фаза на процедурата.

Избраха инженер-консултант за газовата връзка с Гърция

Избраха инженер-консултант за газовата връзка с Гърция

Kонсорциум "ТИБЕИ" e избран за инженер-консултант

От "Ай Си Джи Би" АД посочват, че след техническа оценка е било установено, че техническото предложение на участника Corinth Pipeworks Industry S.A. съответства изцяло на техническата спецификация.

В хода на процедурата участникът Erciyas Celik Boru Sanayi A.S е уведомил възложителя, че не може да удължи срока на валидност на офертата, поради което е бил изключен от по-нататъшно участие. Другият участник Топливо -2 ЕООД е подал техническо предложение, което не покрива напълно изискванията на техническата спецификация, поради което е било взето решение да не се допуска до техническа оценка.

Процедурата по доставка на тръби е една от двете най-важни обществени поръчки, които обезпечават старта на строителството за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция - България, изтъкват от компания "Ай Си Джи Би" АД и допълват, че договорът ще се изпълнява за период от дванадесет месеца, като първите доставки трябва да се реализират до четири месеца от стартиране на договора. Доставката е предназначена за цялото трасе на газопровода, както на територията на България, така и на територията на Гърция.

Стойността на договора е 58 229 759,16 евро.

Избраха консултант за строителен надзор на газовата връзка с Гърция

Избраха консултант за строителен надзор на газовата връзка с Гърция

Цената за изпълнение, предложена от спечелилия, е 766 000 лева без ДДС