Националният статистически институт (НСИ) публикува данни за производство и доставки на енергийни продукти за месец април 2019 година.

През април 2019 г. спрямо март 2019 г. нараства производството на:

 • пропан-бутанови смеси - с 37.5% до 11 хил. т;
 • безоловен бензин - с 91.9% до 165 хил. т;
 • дизелово гориво - с 52.3% до 268 хил. т.

В сравнение с март 2019 г., когато се наблюдава намалено производство на пропан-бутанови смеси, безоловен бензин и дизелово гориво заради планов ремонт на мощности, производството през април 2019 г. достига до обичайните си месечни обеми.

Намалява производството на:

 • твърди горива - с 10.8% до 1 833 хил. т;
 • природен газ - с 33.3% до 2 млн. м3;
 • електроенергия - с 8.5% до 3 630 ГВтч (табл. 1 от приложението).

През април 2019 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на:

 • твърди горива - с 19.0%;
 • електроенергия - с 19.9%.

Спрямо данни на НСИ се наблюдава значително отклонение в производството на пропан-бутанови смеси, безоловен бензин и дизелово гориво през април 2019 г. спрямо същия месец на предходната година, дължащо се на ограниченото производство на горива през април 2018 г. поради планов ремонт на мощности.

Шефът на КЕВР обеща цената на природния газ да не скача

Шефът на КЕВР обеща цената на природния газ да не скача

КЕВР следи сделката с ЧЕЗ

Доставки на енергийни продукти

През април 2019 г. спрямо март 2019 г. нарастват доставките на:

 • пропан-бутанови смеси - с 5.4% до 39 хил. т;
 • безоловен бензин - с 22.5% до 49 хил. т;
 • дизелово гориво - с 8.0% до 202 хил. т.

Намаляват доставките на:

 • твърди горива - с 12.4% до 1 890 хил. т;
 • природен газ - с 13.8% до 250 млн. м3;
 • електроенергия - с 8.4% до 2 748 ГВтч (табл. 2 от приложението).

През април 2019 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на:

 • твърди горива - със 17.6%;
 • безоловен бензин - с 14.0%;
 • дизелово гориво - с 12.2%;
 • природен газ - с 24.4%;
 • електроенергия - с 20.6%.

Намаляват доставките на:

 • пропан-бутанови смеси - с 4.9%.
КЕВР пише обективни критерии за сделката с ЧЕЗ
Обновена

КЕВР пише обективни критерии за сделката с ЧЕЗ

По-ниската цена на природния газ ще се отрази върху цената на топлоенергията