Комисията за енергийно и водно регулиране започва проверка на готовността на трите електроразпределителни дружества за предстоящия зимен сезон - "ЧЕЗ Разпределение България" АД, "Електроразпределение Юг" ЕАД и "Електроразпределение Север" АД.

Инспекциите стартират от днес, 3 октомври, и ще се извършват по утвърден график. Те включват проверка на място на състоянието на съоръженията в районите, откъдето периодично постъпват сигнали за влошено качество на електрическата енергия.

От дружествата се изисква до 25 октомври да предоставят в КЕВР пълна информация за постъпилите при тях жалби за качеството на доставяната електроенергия за периода от 1 октомври 2018 г. до 30 септември 2019 г. Данните трябва да включват анализ на предприетите мерки по жалбите и постигнатите резултати.

Регулаторът ще проверява и до каква степен дружествата лицензианти са изпълнили дадените им задължителни указания по жалбите относно качеството на електрическата енергия.