Над 110 крадци на ток са били осъдени от началото на 2015 г. в Североизточна България. При повечето от случаите наказанието е било пробация. Съдът е наложил 19 условни присъди, а ефективните наказания са две. Това сочат данните на "Енерго-Про", електроразпределителното дружество, което обслужва територията на Североизточна България.

Неправомерното присъединяване към електроразпределителната мрежа, включително и въздействието върху уредите за търговско измерване, което може да доведе до неотчетено потребление на електрическа енергия, е инкриминирано деяние съгласно Наказателния кодекс. Кражбите на ток ощетяват българската енергетика и всички клиенти, които коректно заплащат сметките си за електроенергия, припомнят от електроразпределителното дружество.

„Незаконните присъединявания към електроразпределителната мрежа носят риск както за нормалното функциониране на съоръженията, така и за самите извършители. Енерго-Про ще продължи да води политика на нулева толерантност към подобни престъпни деяния и да оказва пълно съдействие на органите на полицията и прокуратурата при разкриването им“, заяви Момчил Андреев, управител на Енерго-Про Варна ЕООД.