Държавата няма да придобива вземания на "Булгаргаз" и БЕХ от "Топлофикация София". Това реши Министерският съвет по предложение на министъра на енергетиката Владимир Малинов.

Отменено е постановление на предходния кабинет, с което вземания на "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг от столичната топлофикация в размер до 1.6 млрд. лв. са придобити от държавата.

С отменените документи бяха одобрени промени по бюджета на Министерството на енергетиката за допълнителни плащания и на министъра на енергетиката беше възложено да проведе преговори и да придобие от името на държавата въпросните вземания.

От МС посочват, че Законът за публичните финанси постановява, че когато се отпускат средства за сметка на бюджета на дадено ведомство в полза на небюджетни организации, ръководителят на ведомството е отговорен за извършването на оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи.

Енергийното министерство получи 1.6 млрд. лв. за дълговете на „Топлофикация София“

Енергийното министерство получи 1.6 млрд. лв. за дълговете на „Топлофикация София“

Министър Радев уверява, че дружеството остава общинско

За предвидената мярка е трябвало да се изпрати уведомление до Европейската комисия с цел правна сигурност, а това не е направено.

Администраторът на помощ е длъжен да не въвежда мярката в действие до произнасяне на ЕК, че разрешава помощта или че мярката не представлява такава помощ, посочват от Министерския съвет.

Съгласно Закона за държавния бюджет въз основа на акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на енергетиката, държавата може да придобие вземания на БЕХ и "Булгаргаз" от "Топлофикация София" с номинален размер до 1.6 млрд. лв., по цена, определена от независим оценител, при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

Според енергийния министър при тази фактическа обстановка съществува реална възможност, при уведомяването на Европейската комисия, тя да определи мярката като държавна помощ.

"Топлофикация София" е глътнала 1 млрд. лв. от бюджета

"Топлофикация София" е глътнала 1 млрд. лв. от бюджета

Компанията е била пред фалит