Министерството на енергетиката получава дофинансиране в размер на 1 580 315 352 лв. за придобиване задълженията на "Топлофикация София", съобщи министърът в оставка Румен Радев на брифинг в МС.

Целта на тези средства е придобиване на вземанията на Българския енергиен холдинг (БЕХ) и на "Булгаргаз" ЕАД от "Топлофикация София", като това ще стане по реда и до размера съгласно Закона за държавния бюджет.

Собствеността на "Топлофикация София" не се сменя с това постановление, увери Радев. "С тези стъпки не се пристъпва към замяна дълг за собственост", заяви той и изтъкна, че дружеството остава общинско.

Трябва да се получи положително решение за режимите на държавна помощ от страна на Европейската комисия (ЕК), а придобиването не представлява държавна помощ по смисъла на Договора за функциониране на Европейския съюз (ЕС), обясни още министърът.

Имаме натрупвани систематично в огромен размер задължения от страна на "Топлофикация София" към енергийния сектор за газови доставки, заяви Радев. През годините част от тези задължения са прехвърляни от "Булгаргаз" към БЕХ, докато друга е продължавала да расте и да се натрупва в салда към "Булгаргаз".

Енергийният министър посочи, че в края на 2023 г. сумата е достигала близо 800 милиона лв, като към настоящия момент тя отново е със същия обем. Очакванията му са задълженията да надхвърлят малко над 800 милиона лв. към края на 31 март.

Допълнително, по данни на министъра тази "неблагоприятна практика" ще доведе до 1.6 милиарда лв. задължения към БЕХ, като целта на това постановление е тази ликвидност да се върне в сектора.

Припомняме, че към ноември 2023 г. "Топлофикация-София" беше натрупала над 1 милиард лв. дългове към БЕХ за доставка на газ. От Министерството на финансите предвиждаха поемането на дълговете на "Топлофикация-София", като въпросът за евентуална приватизация беше повдигнат и предходната година.

БСП отлага с година либерализацията на енергийния пазар

БСП отлага с година либерализацията на енергийния пазар

Фондът за сигурност на енергийната система е изпразнен