Народни представители от "Обединени патриоти" отново настояха Комисията за енергийно и водно регулиране да прекрати лиценза на ТЕЦ "Варна" ЕАД.

В сигнал до председателя на регулатора Иван Иванов народните представители Искрен Веселинов, Славчо Атанасов и Александър Сиди посочват, че комисията не е върнала официален отговор по сигнал, депозиран до КЕВР миналата година. Сигналът миналата година бил изпратен до КЕВР от Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов и Валери Симеонов.

Освен че не били изпратили отговор, от КЕВР не предприели и никакви конкретни действия по искането за стартиране на процедура по отнемане на лиценза на ЧЕЗ ЕАД по отношение на ТЕЦ "Варна".

Като мотиви патриотите посочват, че сегашният собственик на централата ЧЕЗ ЕАД не е в състояние да предложи разумен план за работа, поради което всяко следващо забавяне от страна на КЕВР за предприемане на действия по отнемането на лиценза ще води до значителни загуби от бездействие.

Имайки предвид и че обекта е с голямо значение за сигурността на електроснабдяването в Североизточна България, патриотите настояват КЕВР незабавно да започне процедура за отнемане лиценза на ТЕЦ Варна съгласно чл. 56 (3) от Закона за енергетиката.

КЕВР трябва и да намери нов собственик на централата, който в най-кратък срок да гарантира функционирането ѝ, както и сигурността на електроснабдяването в Североизточна България.

В сигнала се посочва още, че нележанието на настоящия собственик да поднови производството и да гарантира сигурността на електроенергийната система, каквото му е и задължението по Закона за енергетиката, било очевидно. От всичко това следвало да се намери нов собственик на предприятието.