НЕК плаща арбитража "Белене" до 15 декември и спестява 90 млн. лв. от лихви.

За това се споразумяха днес министърът на енергетиката Теменужка Петкова и първият заместник генерален директор на "Росатом" Кирил Комаров.

Петкова обясни, че НЕК се ангажира да плати до 15 декември пълния размер на сумата по арбитражното решение. В замяна на това нашите партньори от "Атомстройекспорт" се отказват от лихвата, която НЕК дължи от датата на излизане на решението - 14 юни 2016 г., до датата на плащане.

"Това са онези лихви, които са в размер от 167 хил. евро на ден и се трупаха по сметката на НЕК. Нашите партньори от "Атомстройекспорт" се отказват от тези лихви и размерът на тези лихви до 15 декември е 23 млн. евро. Това са близо 47 млн. лв., които ще бъдат спестени на НЕК.

Оказва се още, че постановената от арбитража в Женева сума възлиза на 601 617 133 евро (главница и лихва) след корекция от Трибунала на грешки при изчисление, които възлизат общо на 20,9 млн. евро.

Три месеца не стигат на новата депутатска комисия да разследва „Белене“

Три месеца не стигат на новата депутатска комисия да разследва „Белене“

Работата на прокуратурата била като изстрели извън мишената

НЕК е имала седем искания за корекции към Международния арбитраж във връзка с определяне размера на лихвата. Четири от тях бяха одобрени и двете страни се съгласиха, че ще приемат коригираното решение на международния арбитраж в резултат на това намаление отново НЕК ще спести лихви в размер на 20,9 млн. евро. Тоест 41 млн. лв. ние ще спестим и от тези корекции, които международният арбитраж направи.

"Общият размер на намалението, което ние ще постигнем, е близо 90 млн. лв.", увери енергийният министър.

Теменужка Петкова обясни, че оборудването за "Белене" ще бъде видяно от наши експерти до 5 декември.

Определената схема на плащане - преди договорката, гласеше, че до заплащане на пълната сума, НЕК дължи по 130 хил. евро лихва на ден. Двете страни постигнаха съгласие НЕК да извърши пълно плащане към "Атомстройекспорт" на или преди 25 декември тази година.

При пълно погасяване на задължението на или преди 15 декември 2016, "Атомстройекспорт" ще се откаже от натрупаните след излизане на арбитражното решение лихви (лихва от 14.06.2016 до 15.12.2016 г., която възлиза на 23,8 милиона евро).

В случай че плащането се извърши в периода 16-25 декември 2016, АСЕ ще се откаже от 55% от лихвите, натрупани след постановяване на решението.

При подписване на споразумението НЕК е извършила доброволно частично плащане в размер на 5 млн. евро, което бе приспаднато от общата дължима сума на главницата.

След пълното изплащане от НЕК към АСЕ ще дължим единствено разходите за съхранение и поддръжка на оборудването с дълъг цикъл на производство (ОДЦП) и спряно ОДЦП.