Изграждането на Европейския енергиен съюз е от изключително значение за задълбочаване на процеса на европейска интеграция и за повишаване на енергийната сигурност на всички държави членки на ЕС.

Това са подчертали президентът Росен Плевнелиев и заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за Енергийния съюз Марош Шефчович, които са разговаряли днес в Мюнхен.

Марош Шефчович оценил високо постигнатото от страната ни през последната година с изграждането на национална енергийна борса и предприетите усилия за пълната либерализация на пазара на електроенергия.

Като ключов приоритет за страните от Югоизточна Европа Плевнелиев откроил диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на енергийни ресурси. „Енергийната зависимост на региона е неговата най-голяма уязвимост“, подчертал президентът и настоял ЕК да подкрепи логистично и финансово развитието и модернизирането на енергийната инфраструктура в региона.

Държавният глава отново призовал изграждането на Европейския енергиен съюз да започне от Балканите. Според президента изграждането на регионална енергийна борса ще доведе до установяването на общ енергиен пазар с конкурентни цени за всички страни от Югоизточна Европа.

С изграждането на Южния газов коридор, част от който е Трансадриатическия газопровод, ще се осигури реална диверсификация и ще се повиши сигурността в доставките на природен газ за държавите от нашия регион, заяви още Плевнелиев. В общ интерес е и получаването на достъп до терминалите за втечнен газ в Средиземно море, както и създаването на интерконекторни връзки между газопреносните системи на България и на нейните съседи, посочил още държавният глава. Двамата са обсъдили и постигнатия напредък и предстоящите действия по реализацията на газовия интерконектор между България и Гърция.

И Росен Плевнелиев, и Марош Шефчович отбелязали, че решението за изграждане на проекта „Северен поток“ 2 трябва да бъде взето след задълбочен анализ на неговото съответствие с изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет на ЕС, както и на приноса му за реалната диверсификация на доставките на природен газ за Европа.