Кабинетът се съгласи да се прехвърлят права за търсене и проучване на нефт и природен газ в "Блок 1-14 Кубрат".
20% от правата ще бъдат прехвърлени от "Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А." на "Репсол България Хан Кубрат С.А.".

През октомври 2015 година Министерският съвет даде разрешение на "Шел Експлорейшън енд прадакшън (LIX) Б.В.", да извърши търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок 1-14 Силистар", разположена в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Договорът за търсене и проучване е подписан на 23 февруари 2016 година, припомнят от Министерски съвет.

През април 2017 година правителството даде съгласие правата и задълженията по предоставеното разрешение до бъдат прехвърлени изцяло от "Шел Експлорейшън енд прадакшън (LIX) Б.В." на "Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А.". Тогава е променено и наименованието на проучвателната площ - "Блок 1-14 Хан Кубрат".

През декември 2018 година Министерският съвет даде разрешение за прехвърляне на 30% от правата и задълженията по предоставеното разрешение от "Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А." на "Уудсайд Енерджи (България) Лимитид".

С днешното си решение Министерският съвет упълномощи министъра на енергетиката да сключи допълнително споразумение към договора за търсене и проучване на нефт и природен газ с "Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А.", "Уудсайд Енерджи (България) Лимитид" и "Репсол България Хан Кубрат С.А.".

Разходите по прехвърлянето на правата и задълженията са за сметка на "Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А.".

Проучват добива на нефт, природен газ и строителни материали

Проучват добива на нефт, природен газ и строителни материали

Правителството одобри да се проучва добива на строителни материали в Белоградчик