Министерският съвет предлага на парламента да ратифицира Междуправителственото споразумение между България и Гърция относно проекта за междусистемната газова връзка Гърция - България (IGB).

Споразумението, чиято цел е да стабилизира нивата на данъчно облагане за 25 години - периодът на експлоатация на газопровода - е подписано в София на 10 октомври 2019 г. То цели да се установи предвидимост на паричните потоци за акционерите в проектната компания, фиксирайки нивата на корпоративния данък в двете държави към ставките, действащи в момента на сключването на споразумението. Това ще позволи и прилагането на конкурентна тарифа за пренос, което ще повиши атрактивността на газопровода за бъдещите търговци на газ, посочват от правителството.

Газовата връзка с Гърция да е готова през октомври, настоява Петкова

Газовата връзка с Гърция да е готова през октомври, настоява Петкова

Министърът организира среща за отчитане на дейностите по проекта

Междуправителственото споразумение предвижда и разпределение на приходите от проекта на териториален принцип, при който общата печалба от преноса на природен газ по газопровода се разпределя между двете държави пропорционално на дължината на неговото трасе на всяка от двете територии.

С решения на Министерския съвет от 2009 и 2012 г. проектът за междусистемна газова връзка Гърция-България е обявен за обект с национално значение и за национален обект. Той има статут на проект от общ интерес за ЕС и е един от основните приоритетни проекти съгласно инициативата CESEC за междусистемна газова свързаност в Централна и Южна Европа. Реализацията му ще осигури достъп до алтернативни трасета и източници за доставка на природен газ за България и региона на Югоизточна Европа, допринасяйки по този начин за задълбочаване на конкуренцията, диверсификация и енергийна сигурност.

Петкова: Газопроводът с Гърция необратим, финансирането - гарантирано

Петкова: Газопроводът с Гърция необратим, финансирането - гарантирано

149 млн. евро е финансирането на проекта