"Проектът за газова връзка България - Гърция ще промени изцяло облика на пазара на газ в целия регион. Проектът е необратим, финансирането гарантирано". Това заяви енергийният министър Теменужка Петкова след подписването на няколко споразумения за газовата връзка.

Тя обеща, че строителството ще бъде ускорено и търговската експлоатация ще тръгне в края на 2020 г.

Газопроводът ще свърже гръцката национална газопреносна система в района на гр. Комотини с българската национална газопреносна система в района на гр. Стара Загора. Планира се общата дължина на да е 182 км и проектен капацитет до 3 млрд.кубически метра година в посока Гърция-България.

Гръцка компания с най-ниската ценова оферта за газовата връзка България-Гърция

Гръцка компания с най-ниската ценова оферта за газовата връзка България-Гърция

Предложението на J&P AVAX S.A. е на стойност 144 850 000 евро без ДДС.

В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд. кубически метра.

От своя страна гръцкият министър Константинос Хадзидакис заяви, че с особено вълнение е подписал документите за проект, по който се работи 10 години. Различни фактори са повлияли, за да се забави толкова време строителството. Министърът увери, че тръбата ще бъде завършена за 30 месеца.

Двамата министри подписаха и допълнително споразумение за данъчен режим за газопровода за 25 години.

Избраха инженер-консултант за газовата връзка с Гърция

Избраха инженер-консултант за газовата връзка с Гърция

Kонсорциум "ТИБЕИ" e избран за инженер-консултант

По време на двустранния разговор обсъдиха и за развитието на електропровод между съседната страна и "Марица-изток".

Изграждането на тръбата се реализира от смесеното инвестиционно дружество "АЙ СИ ДЖИ БИ" с акционери БЕХ (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация ДЕПА (50%) и италианската Едисон (50%).

Началото на проекта започна с подписването на междуправителствен договор през 2009 г.. Проектът е обявен за проект от национално значение. Финансиране от 149 млн. евро е осигурено от българска страна с подкрепата на Европейската комисия.

Стартират обществена поръчка за 145 млн. евро за газовия интерконектор с Гърция

Стартират обществена поръчка за 145 млн. евро за газовия интерконектор с Гърция

Основен елемент в политиката на двете правителства за диверсификация на източници и маршрути на природен газ в региона