Администрацията на президента обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка, така че снабдяването на администрацията на президента да премина на свободния пазар на електроенергия.

На сайта на президенството е публикувана обява за открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на администрацията на президента.
Публикувано е решението за откриване на процедурата, самата обява и документацията за участие.

От началото на тази година в България започна поетапно либерализиране на пазара на електроенергия. Целта е цената на електрическата енергия да се сформира на пазарен принцип и доставчикът на електроенергия да бъде свободно избиран от потребителите. Всеки клиент сам ще има възможност да избира търговеца, който ще му доставя ток.

След като работи известно време пробно Енергийната борса започна официално работа преди няколко дни.

Почти няма реч или изказване на президента Росен Плевнелиев, в които той да не се изказва в подкрепа на либерализацията на енергийния пазар у нас.