В Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) обсъдиха на открито дистанционно заседание цените на тока, произведен от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия за промените на цените на природния газ от 01 май 2020 г., съобщиха от КЕВР.

В подаденото от обществения доставчик заявление за цената на природния газ от следващия месец се предлага поевтиняване на синьото гориво с 6,67%.

След икономически анализ се предлага средното намаление на пределните цени на парното от 1 май 2020 г. да бъде в размер на 2,34%.

Предвиденото намаление на цената на топлинната енергия за потребителите в София е с 3,03 %, във Враца - с 2,44%, в Пловдив - с 1,05%, в Плевен - с 1,55%, в Бургас - с 1,75%, във Варна - с 0,75%. Във Велико Търново потребителите ще заплащат с 1,78% по-ниска цена на топлинни услуги, а в Разград - с 1,69%. 

Намалението на цената на природния газ от 1 май 2020 г. ще се отрази и на преференциалните цени и премии на електроенергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, които използват за основно гориво природен газ, се посочва в доклада на работната група. След извършените изчисления регулаторът предвижда средното й намаление за тези дружества от сектор "Топлоенергетика" да бъде в размер на 3,39%.

На заседанието на КЕВР по Skype участваха представители на "Топлофикация София" ЕАД Александър Александров и на "Топлофикация ВТ" ЕАД Емануил Зъбов.

В случай, че окончателните данни за цените на природния газ на европейските газови хъбове за април изискват промяна на вече предложената от "Булгаргаз" ЕАД цена на природния газ, регулаторът има готовност да отчете това като да го отрази в цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство.

Окончателните цени на парното и тока ще бъдат решени на закрито заседание на 1 май 2020 г.