На 9 юни 2017 г. приключи плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ "Козлодуй", съобщиха от атомната електроцентрала.

След проверка и издадено одобрение от Агенцията за ядрено регулиране, в 11 часа и 02 минути 1000-мегаватовата мощност бе включена в електроенергийната система на страната.

По време на плановия престой, започнал на 22 април, е извършено презареждане на реактора със свежо ядрено гориво. В предвидения срок са изпълнени необходимите ремонтни дейности и профилактика на системите и оборудването на блока.

Планираните за периода на годишния ремонт дейности от проекта за продължаване на срока на експлоатация и по проекта за повишаване на топлинната мощност до 104% са реализирани в съответствие с приетия график за работа.

Статорът на турбогенератора на пети блок е подменен с нов и е извършена модернизация на сепарационните системи на два парогенератора. Модернизацията на сепарационните системи на другите два парогенератора на блока е извършена през 2016 г.

Спряха пети блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт

Спряха пети блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт

Увеличават срока за експлоатация и топлинната мощност

Другият 1000-мегаватов енергиен блок на АЕЦ "Козлодуй" - шести, работи с пълно натоварване на мощността.

Припомняме, през 2013 година пети блок бе временно изключен заради неизправност.