"Считаме, че е скандално да се иска ново удължаване на преходния период за избор на нов доставчик на електроенергия." Това заявяват от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) в писмо до председателя на енергийната комисия в парламента Валентин Николов. 

По думите им се прави поредно отлагане на пълната либерализация.

Предвиденият гратисен период от 9 месеца за намирането на нов доставчик на електроенергия от страна на стопанските потребители "ниско напрежение" е достатъчен, смятат те.

Малките фирми излизат на свободния пазар на ток от 1 октомври

Малките фирми излизат на свободния пазар на ток от 1 октомври

На регулирания пазар ще останат само домакинствата

В тази връзка от АОБР отбелязват, че периодът не трябва да се удължава поради следните причини:

  1. На предходни етапи на либерализацията, като освобождаването на стопанските клиенти "средно напрежение", не беше предвидено плавно излизане на пазара.
  2. С удължаването на "гратисния период" се създават условия за задържане и увеличаване на пазарен дял от страна на крайните снабдители, макар и в качеството им на търговци по типови договори, и не се дава стимул на клиента да потърси алтернативни доставчици. Създава се ситуация, в която клиентите "ниско напрежение" остават с разбирането, че са преместени "служебно" на свободния пазар, което повлиява на поведението им. Отваря сe нов времеви прозорец за крайните снабдители да могат спокойно да прехвърлят и запазят клиентите си.
  3. В допълнение, платформата за сравнение на оферти на КЕВР следва да е функционираща, а институциите е трябвало да са извършили активно и адекватно информационната кампания.
  4. Малкият брой клиенти "ниско напрежение", сменили доставчика си, може да се дължи на разбирането за "служебна" смяна на сегмента (пак сме си при стария доставчик, само цената е друга). С удължаването на "преходния период" проблемът ще се измести с една година, тъй като ще се затвърди впечатлението за "служебността" на участието на свободния пазар.
  5. Няма равнопоставеност на клиентите, тъй като потребителите "високо напрежение" и "средно напрежение" преминават автоматично на доставка от последна инстанция, когато останат без доставчик, дори това да не е по тяхна вина. Същевременно, клиентите "ниско напрежение", избрали друг доставчик, също биха били попаднали в хипотезата на доставка от последна инстанция, ако останат без доставчик преди да е изтекъл гратисният период, защото са прекратили типовия договор с крайния снабдител. Така се създава неравнопоставеност и между клиентите "ниско напрежение" и пазарният подход не се поощрява, защото е вероятно повечето потребители да "играят на сигурно" като отлагат свободния избор на доставчик до последния възможен момент.
  6. Задължение на клиента е да се информира за възможностите и рисковете, които предоставя свободният пазар. Ролята на институциите в случая е да предоставят адекватна и навременна информация на пазарните участници, а не да създават законодателна защита на цял сегмент потребители и да създават условия за изкуствено задържане на пазарните дялове на конкретни доставчици.
Малките фирми излизат на свободния пазар на ток от 1 октомври

Малките фирми излизат на свободния пазар на ток от 1 октомври

На регулирания пазар ще останат само домакинствата