Пълната либерализация на електроенергийния пазар е основен акцент в управленската програма на правителството. Това увери министърът на енергетиката Теменужка Петкова на кръгла маса по проблемите на либерализацията.

Петкова откри конференцията, в която участват представители на бизнеса, енергийните дружества, експерти. Тя припомни важните стъпки по пътя на либерализацията, започнати в рамките на предходния мандат на кабинета "Борисов 2". Тогава с експертната помощ на Световната банка бе изготвен моделът на пълната либерализация на енергийния пазар.

Страната ни е една от последните в ЕС, които не са либерализирали напълно пазара си. Реалният срок, който министър Петкова посочи за напълно либерализиране на пазара е пет години.

Предстои разписването на пътната карта за процеса на либерализация и подготовка на промените в Закона за енергетиката, така че да се транспонира моделът, разработен от Световната банка.

Сред постиженията от предходния мандат Теменужка Петкова отчете финансовото стабилизиране на сектора, свиването на дефицита в система, създаването на Фонд "Сигурност на електроенергийната система". По думите й именно той ще има много важна роля.

"Мисля, че този фонд ще бъде един от стожерите в процеса по пълна либерализация на електроенергийния пазар", коментира ресорният министър.

Сред успехите е и въвеждането на енергийната борса. Петкова посочи, че най-важни са законовите промени, свързани с въвеждането на модела на пълна либерализация. По думите й задължителен елемент от либерализацията е механизмът за защита на уязвимите потребители, който също трябва да намери отражение в нормативната уредба. "България е една от последните страни в ЕС, която не е либерализирала своя енергиен пазар. Това създава предпоставки за евентуални санкции, ако ние не изпълним този наш ангажимент", посочи Теменужка Петкова.

От своя страна председателят на КЕВР Иван Иванов коментира, че у нас брутното производство на електроенергия представлява микс, от който 40% се произвеждат от ТЕЦ централите, 35% от АЕЦ "Козлодуй", 17% от възобновяема енергия, само 8% от заводските топлофикационни централи. Иван Иванов посочи, че след 2016 г. количеството електрическа енергия за свободния пазар е 54%, а 46% за регулирания пазар. Иван Иванов констатира, че само 1000 са битовите потребители сменили своя доставчик на електроенергия. Само 3% от клиентите на електроенергия са на свободния пазар. 97% битови потребители продължават да бъдат на регулирания пазар, констатира още председателят на КЕВР.

Той посочи, че предстои разработването на новия пазарен модел като в основата е промяната на статута на НЕК, която е единствен купувач на енергията на преференциални цени. По думите му предстои тези производители на енергия на преференциални цени да излязат на свободния пазар. По думите на Иванов разработваната пътна карта трябва да се състои от два сегмента - докога битовите потребители не трябва да напуснат регулирания пазар, и докога битовите потребители трябва да направят това. Иван Иванов посочи, че най-важната задача, е ясно мотивирана промяна в закона за енергетиката.

Да се позволи на големите държавни енергийни дружества да предложат на борсата количествата електричество, извън договорите, които имат за регулирания пазар. Иванов каза още, че най-важен в този процес е българският парламент, който освен законовите промени, трябва да приеме нова енергийна стратегия.