500 хиляди домакинства или 1,1 милиона българи, което е 14% от населението ни, ще могат да се ползват от социалната тарифа за период от пет години до пълното либерализиране на електроенергийния ни пазар.

Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на „Представяне на механизъм за защита на уязвимите клиенти в условията на пълна либерализация на електроенергийния пазар”, на което присъства и еврокомисарят по климата и енергетиката Мигел Ариас Канете.

„За да бъде успешен този процес, трябва да решим как ще защитим уязвимите клиенти в условия на либерализиран пазар”, посочи Петкова. В Закона за енергетиката и към момента съществува дефиниция за уязвим клиент, а именно лицата, които се ползват от социално подпомагане и енергийни помощи.

Теменужка Петкова заяви, че се предлага промяна, разширяваща обхвата на тези лица. Настоящата дефиниция предлага това да са битови клиенти, в чиито обекти живеят лица, които поради възраст, здравословно състояние или доход са в риск от социално изключване във връзка със снабдяването с електрическа енергия и се ползват от мерки от социална защита за осигуряване на необходимите им доставки за електрическа енергия.

„Новата дефиниция дава възможност за разширяване на обхвата на лицата, които биха могли да се възползват от тази социална помощ”, коментира Теменужка Петкова. Към настоящия момент близо 256 хиляди лица и семейства се ползват от помощите за отопление, съгласно Закона за социално подпомагане, а с новата дефиниция обхватът на тези лица се удвоява.

България с потенциал да е ключов газов играч в Европа, четка ни Брюксел
Обновена

България с потенциал да е ключов газов играч в Европа, четка ни Брюксел

Страната ни била ключова държава за европейската енергийна система

Относно мерките за защита на уязвимите клиенти, Петкова уточни, че те ще са финансови и нефинансови мерки и енергийна ефективност.

Лицата могат ще да се възползват от социалната тарифа или финансовата мярка за подпомагане на уязвимите клиенти са няколко категории:

Първа категория лица - хора над 70-годишна възраст, живеещи сами и получаващи доход само от пенсия до размера на определената линия на бедност за съответната година.

Втора категория са лицата с над 90 % намалена работоспособност с определена чужда помощ.

Трета категория са семействата с деца с увреждания с определена чужда помощ.

Четвърта категория са лицата и семействата, ползващи социални помощи за отопление.

Теменужка Петкова заяви, че пълната либерализация на електроенергийния пазар гарантира възможността за избор на доставчик на електрическа енергия и финансовата стабилност. Енергийният министър обясни, че водената регулаторна политика на пазара не е била най-удачната и довела до големи финансови дисбаланси и дефицити. Именно с либерализацията този проблем щял да бъде преодолян.

По отношение на социалната тарифа, Петкова коментира, че това е временна мярка и на практика ще представлява определено количество електрическа енергия, която се потребява и осигурява базовите потребности на българските граждани от електрическа енергия. Възприет е следният подход: социалната тарифа ще покрива до 100 кв. часа електрическа енергия – за потребителите, ползващи парно и 150 кв. часа ел. енергия за потребители, които топлят вода с бойлер. Социалната тарифа ще покрива 70% от цената на електрическата енергията и 30% от крайната цена, в която се включват мрежовите такси, цената задължение към обществото и ДДС.

Относно нефинансовите мерки, Теменужка Петкова заяви, че те уреждат защитата на определени категории лица, за които ще бъде създаден регистър. За тях ще има забрана за спиране на доставянето на електрическа енергия. Например такива са лицата, в чиито домове има животоподдържаща апаратура. Тук Министерство на енергетиката ще разчита на анализ и данни от здравното министерство.

Друга такава категория, за която ще има забрана за преустановяване на захранването е, за лицата с намалена работоспособност, за които се предлога, че в зимния период е по-трудно да достигнат до пунктовете за плащане. Предвиждат се още мерки, свързани с възможността за преструктуриране на дълга и гъвкаво плащане на тези клиенти, както и създаването на онлайн платформи, където потребителите да сравняват цената на електрическата енергия.

Предвижда се още разработването на Етичен кодекс за добро поведение на доставчиците – те ще бъдат предоставени на потребителите при сключване на договор със съответния доставчик.

Като една от най-полезните мерки в този процес Петкова определи дългосрочната мярка, свързана с енергийната ефективност. По думите й в Националната програма за енергийна ефективност ще имплементират и мярка, свързана с уязвимите клиенти. Тези сгради, където 30% от жителите са социално уязвими, ще бъдат приоритетно санирани. Това по думите й ще доведе до разполагаем доход, който тези уязвими клиенти, биха могли да насочат към други свои нужди. Ние смятаме, че енергийната ефективност е дългосрочната мярка – трайно решаване на проблема, свързан с енергийната бедност, коментира Петкова.

В новите условия на пълна либерализация Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще има изключително важна роля в частност за защита на уязвимите клиенти. Комисията ще следи за развитието на пазара и спазването на конкуренцията, коментира още Теменужка Петкова.