От "Булгаргаз" предлагат на КЕВР цената на газа за първото тримесечие на 2020 г. да е с 1,94% или с 0,87 лв./MWh по-ниска от цената за четвъртото тримесечие на 2019 г. Тази цена е без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от "Булгаргаз".

Предложената цена е 43,98 лв./MWh. Тя не включва цени за достъп, пренос, акциз и ДДС за крайни снабдители на природен газ и за лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, според Закона за енергетиката, чл. 30, ал. 1, т.7.

Намалението на цената се дължи на очакваните по-ниски разходи за доставка, във връзка с промяна на пункта на доставка, считано от 01 януари 2020 г. Предвижда се пунктът за доставка да бъде на "Странджа/Малкочлар", намиращ се на границата на Р. Турция / Р. България. 

България е готова за транзитни доставки по "Турски поток" от 2020 г.

България е готова за транзитни доставки по "Турски поток" от 2020 г.

Уверението е от "Булгартрансгаз"

Както е известно, "Булгаргаз" ЕАД води преговори с ООО "Газпром експорт" за намаление на доставната цена на природния газ за страната.

Въпреки че срокът за постигане на споразумение изтече на 03 декември 2019 г., двете страни продължават преговорите, като българската страна настоява доставната цена за българския потребител да отразява развитието на цените на ликвидните континентални газови хъбове и действащите гранични цени за Германия/Франция/Италия.

Интересът на двете страни предполага преговорите да бъдат финализирани в най-кратък срок, пишат от енергийното дружество.

Предложението е в съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД. От Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърждават цената на природния газ за първото тримесечие на 2020 г.