Прогнозната цена на природния газ за ноември 2022 г., образувана в съответствие с чл. 17 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, е 278,83 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или 142.56 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ, съобщиха от "Булгаргаз".

Увеличението е с 30,87 или 12.45% спрямо поисканата от "Булгаргаз" цена на газа за октомври, която е 247,96 лв./MWh.

Прогнозната цена за ноември е образувана на база прогнозни стойности на ценообразуващите компоненти към 12 септември 2022 г. За сравнение, към днешна дата цените на европейските газови пазари за доставка през ноември са около 205 EUR/MWh.

Окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за ноември 2022 г. ще бъде депозирано в КЕВР на 1 ноември 2022 г., отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към 31 октомври 2022 г.

По-евтин газ с 30%  предлага "Булгаргаз" през октомври

По-евтин газ с 30% предлага "Булгаргаз" през октомври

Това стана днес