С 1.2% се очаква да се повиши издръжката на живота на хората само от влиянието на новите цени на топло и електроенергията.
Об
щата стойност за издръжка на живота на 4-членно домакинство ще достигне до 2 354 лв.

Такава прогноза направи директорът на Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) на КНСБ Любен Томев на семинар във Варна.

Парното скача със 7%, токът - с 2%
Обновена

Парното скача със 7%, токът - с 2%

За крайните потребители на природен газ увеличението е в рамките на 6.5%

Издръжката на живота за 1 лице от този тип домакинство ще достигне около 588 лв., или увеличение със 7 лв.

Томев отчете, че увеличението на цените на електро и топлоенергията ще окажат пряко влияние за нарастване на издръжката на живота. 

Най-силно засегнати ще бъдат живеещите в София, където 61.2% от жилищата са с парно отопление от централен източник.
Той даде пример, че с новото увеличение на цените на парното през настоящите зимни месеци столичани ще плащат повече с около 11 лв., което означава, че общо разхода за целия отоплителен сезон ще нарасне с около 55-60 лв.

Шоково поскъпване на природния газ предвиждат експерти

Шоково поскъпване на природния газ предвиждат експерти

Ако има повече доставчици, цените ще падат, смята Атанас Тасев

Шефът на ИССИ на КНСБ изрази съжаление, че с около 3.5-4% ще се увеличат необходимите разходи в подгрупата на горивата за отопление, топла вода, осветление, поддържане на електроуредите. Тази група формира около 2/3 от разходите за поддържане на жилището и 12% от общо необходимите средства за издръжка на живота.

Всички горепосочени данни говорят за увеличаване дела на енергийната бедност. Феноменът енергийна бедност е особено характерен за България. На фона на високите стойности на групите в риск от бедност и социално изключване, битовите потребители навсякъде са изправени пред сериозни проблеми по отношение на непосилните разходи за енергия, констатира Томев.

Според изследване на енергийната бедност в ЕС от 2010 г. България е страната с най-високи стойности и на сериозна дистанция от другите страни-членки по комбинираните показатели: невъзможност да се поддържа жилището топло, непропорционално високи разходи за жилищата, неадекватно изолирани жилища, неизплатени сметки за комунални услуги.

По отношение на разглеждания проблем са налице ясно очертани групи в много по-неблагоприятна ситуация. 

Томев отчете, че ниската покупателна способност на българските домакинства поставя въпроса за несъразмерните цени на енергията. За периода 2000-2017 г. цената на електроенергията се увеличили със 135%, а на топлоенергията със 125%.

Според изследването на КНСБ прогнозите също не са оптимистични. Цените на горивата най-вероятно ще продължават да се качват и общите очаквания са, че броят на потребителите в неравностойно положение вероятно ще продължава да се увеличава, ако не се предприемат адекватни мерки.

КНСБ иска цената на труда в България да се сближи с тази в ЕС

КНСБ иска цената на труда в България да се сближи с тази в ЕС

Средната месечна работна брутна заплата в България за 2017 г. е 542, нетната - 423 лв.

В България има много сериозни затруднения при осигуряването на достъпни и устойчиви енергийни услуги, особено по отношение на домакинствата с ниски доходи. Поради това и острата диспропорция между доходите и цените на електроенергията, най-общите прогнози са, че ще последва продължаващо обедняване на населението.