"Топлофикация София" е изплатила 240,3 милиона лева на "Булгаргаз" от началото на годината, съобщават от топлофикационното дружество.

От тях 181,6 млн. лв. са директни банкови преводи, което е с 13,2 млн. лв. повече спрямо същия период на 2019 г. Други 58,7 млн. лв. пък са прихващания по силата на тристранни споразумения.

От "Топлофикация София" посочват, че от началото на 2020 г. до 25 ноември дългът към "Булгаргаз" е намалял с 23,2 млн. лв. при увеличение с 69,6 млн. лв. за същия период на 2019 г.

Те изтъкват, че формираният за повече от 10 години дълг е натрупан през годините в различно съотношение на собствеността на дружеството - общинска и държавна.

Към края на 2010 г. задълженията на топлофикационното дружество за природен газ са общо 315 820 000 лв. От тях 100 857 000 лв. са към "Булгаргаз" и 214 963 000 лв. към БЕХ. Това означава, че голяма част от дълга на дружеството е натрупан през периода, когато негов собственик е била държавата в лицето на МИЕ.

"Бургаргаз" ще съди "Топлофикация-София" за близо 150 млн. лв.

"Бургаргаз" ще съди "Топлофикация-София" за близо 150 млн. лв.

Ако топлофикационното дружество не изплати дълга си до края на месеца

От "Топлофикация-София" уверяват столичани, че няма никакъв риск за отоплителния сезон. Спорът между двете дружества бил търговски и нямало да рефлектира върху потребителите.

Казусът в отношенията между двете дружества е от над 10 години. Настояването да се възпроизведат същите търговски условия и през 2021 г. автоматично означава да се повтори порочната практика от последните години, а фактите говорят, че тя не е работеща, посочват от топлофикационното дружество.

Към 24 ноември 2020 г. задълженията на "Топлофикация-София" към "Булгаргаз" са в размер на 148 446 875,83 лева, като са включени двете авансови фактури за ноември на обща стойност 31 011 681,80 лева. По авансовите фактури все още не е извършена доставка, но само до края на месеца ще бъдат начислени лихви за близо 150 000 лева.

"Топлофикация-София" подчертава, че въпреки либерализацията на пазара на природен газ и до момента продължава да предплаща заявените месечни количества и неустойка при забава в размер на ОЛП плюс 10%. Съгласно действащите условия, неустойки започват да се начисляват върху фактури, които се отнасят за все още недоставени количества.

Цифровото изражение на тези договорни условия се равнява на начислена лихва за просрочие в размер на 21,5 млн. лв. от 2019 г.

От топлофикационното дружество посочват, че пълното погасяване на дълга в сроковете, искани от "Булгаргаз", се възпрепятства от нежеланието от страна на газовия доставчик за гъвкавост при подписване на новия договор, условията по който да предоставят равнопоставеност и защита на интересите и на двете страни.

След либерализация на пазара на природен газ в страната от началото на 2020 г. за "Топлофикация София" се откриха възможности за диверсификация на доставките. В тази връзка дружеството предприе действия по предоговаряне на условията по предложения от "Булгаргаз" проект на договор, посочва се още в позицията на ТЕЦ-София.