В позиция, разпространена и до медиите, от ТЕЦ "Бобов дол" уверяват, че спазват всички закони и нормативи, български и европейски, и се придържат към ежегодните процедури за отчитането на емисиите на CO2. Всички техни доклади са в съответствие с методологията, одобрена от Изпълнителната агенция по околна среда за всяка конкретна инсталация.

От ТЕЦ "Бобов дол" заявяват, че работят отдавна за намаляване на въглеродните си емисии и са инвестирали милиони евро през последните десет години във въвеждане на иновативни и ефективни процеси и технологичен напредък. Всички тези инвестиции са предназначени за постигане на националните и европейски цели за намаляване на емисиите.

Според ТЕЦ "Бобов дол" неотдавнашният доклад на OCCRP е бил напълно неоправдан в твърденията си, че ТЕЦ-а отчита погрешно данните за емисиите на CO2. Чрез спазването на установените процедури, решителните усилия за намаляване на емисионния фактор на нашите горива и използването на институции за проверка на данни, одобрени и наблюдавани от правителствените органи, сме доказали нееднократно, че ТЕЦ "Бобов дол" действа отговорно и проактивно за намаляване на емисиите и осъществяване на прехода към производство на чиста енергия.

Те изразяват надежда докладът на OCCRP да бъде оттеглен или най-малкото коригиран по отношение на горепосочените въпроси.

"В случай, че това не бъде извършено, възнамеряваме да проучим правните средства за защита, ако е необходимо", заявяват още от централата.

ТЕЦ-овете на Ковачки, ЕРП-тата и варненска болница във фокуса на комисията по ревизия в НС

ТЕЦ-овете на Ковачки, ЕРП-тата и варненска болница във фокуса на комисията по ревизия в НС

Бурни дебати при обсъждането

Припомняме, че вчера от прокуратурата в Кюстендил съобщиха, че са се самосезирали по повод публикации в медиите за влошаване качеството на въздуха в района на с. Големо село в края на м. юли 2021 г. от ТЕЦ "Бобов дол".