От ръководството на ТЕЦ "Варна" опровергават в официално писмо спекулации за преференциално изкупуване на електроенергията на предприятието и квалифицирането на централата като "привилегирован производител".

ТЕЦ "Варна" е продадена, до 3 месеца заработва отново

ТЕЦ "Варна" е продадена, до 3 месеца заработва отново

Продавач е ЧЕЗ, купувач - "Сигда"

От дружеството заявиха, че са подали към Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявление за утвърждаване на цени на електрическата енергия. Те припомнят, че само енергийният регулатор е органът, който има компетенцията да вземе решение какви да бъдат цените на електрическата енергия на генериращите мощности в страната.

ТЕЦ "Варна" е предоставила на КЕВР обективна обосновка за всички разходи, които са свързани с дейностите на дружеството по производството.

Ръководството на централата никога не е декларирало искане за преференциално изкупуване на електроенергията, обясниха още от ръководството.

Министър на Орешарски купува ТЕЦ "Варна"

Министър на Орешарски купува ТЕЦ "Варна"

До месец сделката ще бъде финализирана

Предприятието информира, че предоставянето на студен резерв от "Електроенергиен системен оператор" ЕАД (ЕСО) към дадено дружество се постига не чрез "включване", а след участия в търгове и спечелването им.

"Желанието на мениджмънта на дружеството е да осигури допълнителна сигурност на електроенергийната система. Важността на централата е посочена в становище на ЕСО, изискано от КЕВР през месец октомври 2016 г. От него става ясно, че изведените блокове на ТЕЦ "Варна" са намалили сигурността на електрозахранването на потребителите в Североизточна България, като този негативен ефект ЕСО трябва да решава постепенно с технически средства и значителни инвестиции в електропреносната мрежа", е записано в позицията на ТЕЦ "Варна".

Патриотите отново искат КЕВР да прекрати лиценза на ТЕЦ "Варна"

Патриотите отново искат КЕВР да прекрати лиценза на ТЕЦ "Варна"

Забавянето на КЕВР водело до значителни загуби от бездействие

Мениджмънта обясниха още, че спирането на ТЕЦ "Варна" е довело и до нарастване на чуждите транзитни и кръгови потоци на мощност през българската електропреносна мрежа. Това само по себе си довело до загуби.

Ръководството на дружеството акцентира, че възобновяването на дейността на централата ще намали технологичните загуби на електропреносната мрежа и ще се намалят разходите на ЕСО.

Централата е взела решение да подмени основното гориво, което използва въглища с природен газ. По този начин дружеството ще отговаря на всички европейски изисквания по отношение на опазването на околната среда. Подмяната на използваното гориво, ще доведе до премахване на емисиите на серни оксиди и прах.

Поради приблизително два пъти по-ниския емисионен фактор на природния газ спрямо антрацитните въглища, се очаква да бъдат намалени с до 50% емисиите на парникови газове за производството на единица продукция, допълват от ръководството на ТЕЦ "Варна".