Увеличението със средно 3,63% от 1 юли на цената на електроенергията на фиксирания пазар за бита, което предложи Комисията за енергийно и водно регулиране преди дни, ще бъде по-високо.

Това се разбра от думите на председателя на КЕВР Иван Иванов, който бе изслушан в ресорната енергийна комисия в парламента.

Каква е причината - преди дни, малко преди да напусне поста си, служебният министър Росен Христов издал заповед да бъдат изкупени на фиксирана цена значителни количества ток от държавната ТЕЦ "Марица-Изток" 2, която иначе би работила на "съществена загуба".

"Заповедта изисква изкупуването на 2,2 тераватчаса, а общо за регулирания пазар се касае за 12 тераватчаса, т.е. това означава около 1/6 от общото количество, съответно такова количество на по-ниска цена трябва да бъде изтеглено от микса", отговори на въпрос на News.bg Иван Иванов.

Това какъв скок на планираното вече увеличение ще предизвика, той не каза, като към момента КЕВР извършвала съответните изчисления.

А що се касае до планираните увеличения на цените на водата, които на места стигат и до 40%, те се дължали най-вече на силно амортизираната ВиК система на много места и големите загуби.

По-високи глоби за ЕРП-тата искат депутатите и КЕВР

По-високи глоби за ЕРП-тата искат депутатите и КЕВР

През 2022 г. КЕВР е наложила глоби в размер на 1 млн. 256 хил. лева на 6 дружества