93,19 лв./MWh ще бъде цената на природния газ за ноември. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране в съответствие с условията на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него.

Днес "Булгаргаз" внесе актуализирано предложение за цена на природния газ, в която са отчетени пазарните индекси на европейските газови хъбове към 29 октомври и средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за октомври 2021 г. В актуализираното предложение предложената цена за ноември е 119,87 лв./MWh., като са отчетени и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.

След анализ на представените от "Булгаргаз" актуални данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, с приетото решение КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 ноември 2021 г. в размер на 93,19 лв./MWh.

За предходния месец октомври утвърдената от регулатора цена беше 94,54 лв./MWh.

Вместо да скочи с 31%, газът пада с 33% спрямо очакванията, похвали се кабинетът

Вместо да скочи с 31%, газът пада с 33% спрямо очакванията, похвали се кабинетът

КЕВР уверява, че няма да има резки скокове на газ, парно и ток след 1 януари

В решението на КЕВР е отчетена постигната договореност между "Булгаргаз" и ООО "Газпром экспорт" за получаване на количества природен газ през ноември, които не са били приети през минали периоди и ще бъдат заплатени от обществения доставчик на значително по-ниска цена в сравнение с пазарните цени на европейските борси към днешна дата, което води до значително намаление на ценовия микс за българския пазар.

В утвърдената цена на природния газ от 93,19 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

„Булгаргаз“ обяви прогнозна цена на природния газ за декември от 106.96 лв. за мегаватчас

„Булгаргаз“ обяви прогнозна цена на природния газ за декември от 106.96 лв. за мегаватчас

Не са калкулирани цените за достъп и пренос, акциз и ДДС...