Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до Комисията за енергийно и водно регулиране по повод обсъждането на доклада за утвърждаване на по-високи цени на водата от 1 януари 2020 г.

Тя изрази подкрепата си за гражданите в исканията им за справедливи цени, съответстващи на изпълнението на задълженията на ВиК операторите за непрекъснатост и качество на водоснабдяването.

Общественият защитник подчертава, че увеличението, предвидено за Перник, който е на воден режим, е с повече от 3% спрямо 2019 г., а същевременно водната криза е доказателство за лошото състояние на ВиК мрежата според Ковачева.

По-ниска цена на водата за Перник иска омбудсманът Ковачева

По-ниска цена на водата за Перник иска омбудсманът Ковачева

КЕВР да намали таксите по време на водната криза

Тя посочва, че отново най-високата цена на водата е предвидена за Шумен - регион с дългогодишен проблем с качеството на водата. За там се предвижда увеличение на цената с 3,71%, т.е. 3,522 лв.(с ДДС) при социална поносимост - 3,795 лв.

За областите Кърджали, Видин, София-град, Габрово и Смолян увеличението на цената е в граници между 6% и 9% в сравнение с 2019 г. За Силистра и Добрич, откъдето има многобройни сигнали до омбудсмана за чести аварии и негодна вода за питейни нужди, увеличението е съответно 4,27 % и 2,76%, изтъква още Ковачева.

По нейни думи от години се наблюдава увеличение на цените на ВиК услугите, без да се подобрява качеството на предоставянето им, което нарушава принципите, от които трябва по закон да се ръководи КЕВР.

КЕВР предлага поскъпване на парното и топлата вода със средно 4,5 %

КЕВР предлага поскъпване на парното и топлата вода със средно 4,5 %

Най-голяма увеличение на цените се очаква в Разград и Габрово

Според нея основният проблем е, че дори и с увеличение на цената на водата през годините, се наблюдава дълго отлагане на инвестиции от страна на ВиК операторите.

Ковачева препоръчва в районите с нарушено водоподаване поради извънредни събития, които пречат на нормалната дейност на ВиК оператора, какъвто е случаят в Перник, да не се променя цената на водата.

Омбудсманът предлага също така да се обмисли промяна в методиката, по която се определят цените на ВиК услугите, така че цената на услугата да съответства на качеството, с което се предлага в отделните региони.

Според нея увеличението на цената на водата не е справедливо заради липсата на социална поносимост и ниските доходи на българите.

Общественият защитник иска баланс между интересите на потребителите и ВиК операторите - гражданите да плащат в съответствие с качеството на предоставяне на услугата, която получават, а ВиК дружествата да могат да планират и реализират инвестиции за подобряване на мрежата.

Омбудсманът настоява още КЕВР да публикува Сравнителен анализ за качеството на ВиК услугите и сектора за 2018 г., какъвто трябва да се изготвя всяка година.