Компенсация за скъпия газ в Чирен - този въпрос ще постави служебният министър на енергетиката Росен Христов на предстоящото заседание на енергийните министри в Брюксел.

Той припомни, че от няколко седмици функционира работна група с всички засегнати страни, "Булгаргаз" и асоциации на търговците на газ.

След като се изработи механизъм, той ще бъде съгласуван с Европейската комисия, за да сме сигурни, че страната ни отговаря на условията, посочи Христов. Той подчерта, че въпросът е важен както за фирмите, така и за потребителите.

Христов обясни, че служебният кабинет работи по схема, по която да бъдат компенсирани фирмите, нагнетили скъп газ, така че цената му да се изравни с пазарната и да се търгува без да има оскъпяване за крайния потребител.

Целта е да се осигури повече втечнен газ, за да не се налага изтеглянето на по-големи количества от Чирен, докато не се реши казусът с компенсациите.

"Безотговорната политика в енергетиката, хаосът, който беше създаден и в който този скъп газ беше договорен, всички ние като данъкоплатци ще го платим", каза в заключение министър Христов.

В Брюксел той ще участва редовно съвещание на министрите на енергетиката, както и в двустранни срещи по теми, отнасящи се до българската енергетика.

Росен Христов инспектира изграждането на термианала за втечнен газ в Александруполис

Росен Христов инспектира изграждането на термианала за втечнен газ в Александруполис

От 2024 г. там ще се разтоварват 10 танкера с втечнен газ за България