Вносът на ток продължава да расте от началото да годината до 14 юни. Това показват данните на държавния Електроенергиен системен оператор, съобщава БНТ.

С малко над 34% се е увеличил вносът на електроенергия за този период.

Същевременно износът продължава да намалява, като на годишна база спадът е 18,22%. Независимо от намалението страната ни все още изнася повече ток, отколкото внася.

С 9% е намаляло и производството на електроенергия. Най-голям е спадът (близо 12%) при т.нар. "базови централи" - АЕЦ и ТЕЦ. За сметка на това се увеличава токът, произведен от възобновяеми енергийни източници - вятърни, слънчеви централи и централи на биомаса.

КЕВР прие правила за борсовия пазар на ток

КЕВР прие правила за борсовия пазар на ток

Предстои обнародването им в "Държавен вестник"

С 3,45% намалява потреблението на ток от началото на годината.

Комисията за енергийно и водно регулиране продължава проверките си на организирания борсов пазар у нас. 

Припомняме, по-рано днес стана ясно, че енергийният регулатор и приел нови правила за работа на организирания борсов пазар. С тях се обхваща цялостната дейност на борсовия оператор, включително на трите пазарни сегмента - "Ден напред", "В рамките на деня" и Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия чрез двустранни договори.