Търговец на свободния пазар е поискал "Електроразпределение Юг", част от EVN, да изключи захранването на обекти на ВиК Сливен. Причината е натрупани задължения за електроенергия, а датата, на което това трябва да стане е 15 август.

От EVN заявяват, че съгласно Закона за енергетиката те са задължени да направят това.

Подадените обекти за изключване са: "помпена станция Север Нова Загора" и "I подем Котел".

От енергоразпределителя посочват, че търговецът на свободния пазар на електроенергия е декларирал, че е уведомил както клиента ВиК Сливен, така и местната власт, като и от EVN са направили това. Въпреки това дружеството не разполага с информация които места ще бъдат засегнати като краен резултат.

В бургаския квартал "Сарафово" негодуват от прекъсвания на тока

В бургаския квартал "Сарафово" негодуват от прекъсвания на тока

Ток нямало и по улиците

ВиК Сливен закупува енергията си от търговец на свободния пазар, а заплаща към "Електроразпределение Юг" единствено цени за ползване на мрежовите услуги на дружеството, които се регулират от КЕВР и не подлежат на пряко договаряне.

В тази връзка от EVN "Електроразпределение Юг" заявяват, че нямат отношение към въпросите, касаещи търговските взаимоотношения между ВиК Сливен и избрания от водното дружество доставчик на електроенергия - относно размера на дълга за консумирана електроенергия, срокове и начини на плащане, договорена цена на енергията и т.н.