Завърши плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ "Козлодуй". Той е включен в енергийната система на страната след проверка и одобрение от Агенцията за ядрено регулиране.

По време на ремонтната кампания, която започна през април, реакторът на блока е бил презареден със свежо ядрено гориво.

Започва годишният ремонт на пети блок на АЕЦ "Козлодуй"
Обновена

Започва годишният ремонт на пети блок на АЕЦ "Козлодуй"

Продължава до края на май

Изпълнени са планираните дейности по ремонт и профилактика на оборудването и системите на енергийната мощност. Извършени са и предвидените мерки за осигуряване на безопасността и дългосрочната експлоатация на блока.

Другият, шести блок на атомната централа работи с пълно натоварване на мощността.

Държавата търси механизми да не стресира със скока на цените на тока и парното

Държавата търси механизми да не стресира със скока на цените на тока и парното

Повишение от няколко десетки проценти, не е нещо неочаквано, смята Николов

Припомняме, че Комисията по енергийно и водно регулиране обяви, че е намерила резерви в системата, за да неутрализира исканите значително по-сериозни увеличения от ерепетата и предвижда минимално увеличение на цените на тока от 1 юли - средно с 3.3%. За да сведе до минимум увеличението за битовите потребители, КЕВР е приложила регулаторни механизми по отношение на ценовия микс за регулирания пазар. Делът на електроенергията от АЕЦ "Козлодуй" се увеличава до 30%. Намалява се цената на електроенергията от хидроцентралите на НЕК.

Преди две седмици в комисията по енергетика в Народното събрание енергийния министър Александър Николов заяви, че има сформирана работна група, която анализира всички опции дали и от къде можем да зареждаме с друго ядрено гориво освен руско, както и къде можем да осъществяваме ремонт и поддръжка на атомната ни централа. Той увери обаче, че няма да затворим вратата на Русия за поддръжката и снабдяването на АЕЦ Козлодуй с ядрено гориво. Има критични дейности, които зависят от Русия и руски компании, призна той.

Николов работи и за диверсификация при ядреното гориво

Николов работи и за диверсификация при ядреното гориво

Работна група прави план къде можем да осъществяваме ремонт и поддръжка на атомната ни централа